סגור

לתשומת לבך
חרגת מכמות התווים המותרת

Logo

מימוש זכות העיון בחוות דעת

שלום רב,

הריני מבקש/ת לעיין בחוות דעת האבחון אשר נכתבה לגבי התאמתי לתפקיד, בהתבסס על ממצאי יום האבחון אשר ביצעתי באדם מילא.

להלן הפרטים אותם יש למלא, חובה למלא את כל השדות על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.               

האבחון כלל:
 
האם הנך עובד/ת בארגון אליו נבחנת בדוח המדובר?